НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
среда, 07 октомври 2015
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 06.10.2015 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - РЖ Услуги АД Скопје –16 обични акции - Тајмиште АД Кичево –99 обични акции