НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
вторник, 07 октомври 2014
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 06.10.2014 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Жито Полог АД Тетово –50 обични акции - Трготекстил-Малопродажба АД Скопје –147 обични акции - Попова Кула АД Скопје –35 обични акции - Макстил АД Скопје –27 обични акции