Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
четврток, 06 септември 2018


Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 05.09.2018 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- ЗК Пелагонија АД Битола–5 обични акции
- Бетон АД Скопје–5 обични акции
- ОКТА АД Скопје–3 обични акции
- Тетекс АД Тетово–583 обични акции