Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
четврток, 06 август 2020

основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:
- На 05.08.2020 година Адинг АД Скопје изврши откуп на 2.000 сопствени обични акции по цена од 618,00 денари за една акција, преку 1 трансакција;
- На 05.08.2020 година Интерпромет АД Тетово изврши откуп на 80 сопствени обични акции по цена од 1.500,00 денари за една акција, преку 1 трансакција.

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 05.08.2020 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Комерцијална Банка АД Скопје – 6 обична акции
- Макпетрол АД Скопје – 40 обична акции.