Откуп на сопствени акции од котирани друштва
понеделник, 06 август 2018

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:
 
На 03.08.2018 година Оилко КДА Скопје изврши откуп на:
- 10 сопствени обични акции по цена од 6.000 денари за една акција, преку 1 трансакција.