Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
вторник, 06 јули 2021

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 05.07.2021 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- РЖ Услуги АД Скопје – 1.010 обични акции
- Гранит АД Скопје – 17 обични акции