Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 06 јули 2020

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:
- На 03.07.2020 година Огражден АД Струмица изврши откуп на 247 сопствени обични акции по цена од 1.860,00 денари за една акција, преку 3 трансакции.

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 03.07.2020 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:
-Алкалоид АД Скопје – 200 обични акции
-Бетон АД Скопје – 12 обична акција
-Уготур АД Скопје – 220 обични акции
-Комерцијална Банка АД Скопје – 28 обична акција
-Македонски Телеком АД Скопје – 909 обична акција
-Макстил АД Скопје – 460 обична акција