Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
четврток, 06 мај 2021

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:

На 05.05.2021 година УГОТУР АД Скопје изврши откуп на 86.500 сопствени обични акции по цена од 58,00 денари за една акција, преку една администраторска блок трансакција;

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 05.05.2021 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:
- Комерцијална Банка АД Скопје – 8 обични акции
- Макстил АД Скопје – 71 обични акции
- Адинг АД Скопје – 6.336 обични акции
- Макпетрол АД Скопје – 25 обични акции