Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
четврток, 06 април 2023

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 05.04.2023 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- РЖ Економика АД Скопје - 22 обични акции
- Макстил АД Скопје - 513 обични акции
- Дебарски бањи Цапа АД Дебар - 30 обични акции
- РЖ Интер-Трансшпед АД Скопје - 23 обични акции
- Алкалоид АД Скопје - 459 обични акции
- РЖ Техничка контрола АД Скопје - 9 обични акции
- Уготур АД Скопје - 25 обични акции