Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
петок, 06 март 2020

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 05.03.2020 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:
- Алкалоид АД Скопје – 6 обични акции
- Гранит АД Скопје – 20 обични акции
- Македонски Телеком АД Скопје – 580 обични акции
- Макстил АД Скопје – 50 обични акции