Исклучување од котација на акциите издадени од Струмица табак АД Струмица
среда, 06 март 2019

Одборот на директори на Македонската берза на седницата одржана на 06.03.2019 година донесе одлука за исклучување од котација на акциите издадени од Струмица табак АД Струмица, заради стечај на друштвото.
 
Акциите издадени од Струмица табак АД Струмица ќе бидат исклучени од котација на Официјалниот пазар на Берзата (Задолжителна котација), почнувајќи од 07.03.2019 година (Четврток).