Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
среда, 06 ноември 2019

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:

На 05.11.2019 година Интерпромет АД Тетово изврши откуп на 183 сопствени обични акции по цена од 1.500,00 денари за една акција, преку три трансакции;

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 05.11.2019 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:
- РЖ Услуги АД Скопје – 208 обични акции
- РЖ Институт АД Скопје – 6 обични акции
- Стопанска Банка АД Скопје – 11 приоритетни акции
- Уготур АД Скопје – 27 обични акции
- Гранит АД Скопје – 9.993 обични акции
- РЖ Интер-Трансшпед АД Скопје – 25 обични акции
- РЖ Техничка контрола АД Скопје – 10 обични акции
- РЖ Економика АД Скопје – 24 обични акции
- Макстил АД Скопје – 566 обични акции
- Тутунски Комбинат АД Прилеп – 120 обични акции