Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
вторник, 06 ноември 2018

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:
На 05.11.2018 година Макпетрол АД Скопје изврши откуп на:
-10 сопствени обични акции по цена од 48.000,00 денари за една акција, преку 2 трансакции.

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 05.11.2018 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:
- Македонски Телеком АД Скопје–382 обични акции
- ТТК Банка АД Скопје–5 обични акции