НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
петок, 06 ноември 2015
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 05.11.2015 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва - Макпетрол АД Скопје –20 обични акции - Агроплод АД Ресен –1 обична акција