Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
среда, 05 септември 2018

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:

На 04.09.2018 година Макпетрол АД Скопје изврши откуп на:
-5 сопствени обични акции по цена од 46.500,00 денари за една акција, преку 1 трансакција.
-1 сопствена обична акција по цена од 46.501,00 денар за една акција, преку 1 трансакција.
-50 сопствени обични акции по цена од 46.502,00 денари за една акција, преку 9 трансакции.
-4 сопствени обични акции по цена од 46.511,00 денари за една акција, преку 1 трансакција.
-17 сопствени обични акции по цена од 46.517,00 денари за една акција, преку 3 трансакции.
-23 сопствени обични акции по цена од 46.800,00 денари за една акција, преку 2 трансакција.

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 04.09.2018 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- ЖАС АД Скопје–108 обични акции
- ТЕАЛ АД Тетово–20 обични акции