Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 05 август 2019

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:

 

На 01.08.2019 година Макпетрол АД Скопје изврши откуп на 200 сопствени обични акции по цена од 62.000,00 денари за една акција, преку блок трансакција.

 

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 01.08.2019 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

 

- АрцелорМиттал Скопје (ХРМ) АД Скопје – 166 обични акции

- РЖ Техничка контрола АД Скопје – 3 обични акции

- РЖ Економика АД Скопје – 8 обични акции

- РЖ Интер-Трансшпед АД Скопје – 9 обични акции

- АрцелорМиттал Скопје (ЦРМ) АД Скопје – 277 обични акции

- РЖ Институт АД Скопје – 2 обични акции

- Уготур АД Скопје – 9 обични акции.