Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
петок, 05 јули 2019

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 04.07.2019 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- ФЗЦ 11 Октомври АД Куманово – 20 обични акции
- ОКТА АД Скопје – 7 обични акции
- Стопанска Банка АД Скопје – 100 приоритетни акции