ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ
четврток, 05 јули 2018
Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното: На 04.07.2018 година БИМ АД Свети Николе изврши откуп на: -23 сопствени обични акции по цена од 10.100,00 денари за една акција, преку 2 трансакции.