ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
петок, 05 јули 2013
Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното: На 04.07.2013 година Тетекс АД Тетово изврши откуп на: -6 сопствени обични акции по цена од 377,00 денари за една акција, преку 1 трансакција. Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 04.07.2013 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Тетекс АД Тетово –7 обични акции - ВВ Тиквеш АД Скопје –4 обични акции - РЖ КПОР АД Скопје –20 обични акции - РЖ Услуги АД Скопје –211 обични акции - КЈУБИ Македонија АД Скопје –9 обични акции - Тутунски Комбинат АД Прилеп –121 обични акции - Фабрика Карпош АД Скопје –516 обични акции - РЖ Интер-Трансшпед АД Скопје –37 обични акции - Алкалоид АД Скопје –6 обични акции - РЖ Институт АД Скопје –6 обични акции - Уготур АД Скопје –28 обични акции - РЖ Економика АД Скопје –293 обични акции - Макстил АД Скопје –573 обични акции - РЖ Техничка контрола АД Скопје –15 обични акции