НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
вторник, 05 јуни 2018
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 04.06.2018 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - ОКТА АД Скопје –33 обични акции;