НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
петок, 05 февруари 2016
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 04.02.2016 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Фустеларко Борец АД Битола –13 обични акции - Комерцијална Банка АД Скопје –156 обични акции