Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
четврток, 05 декември 2019

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:

На 04.12.2019 година ОИЛКО КДА Скопје изврши откуп на 220 сопствени обични акции по цена од 6.000,00 денари за една акција, преку две трансакции;

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 04.12.2019 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:
- Тутунски Комбинат АД Прилеп – 94 обични акции
- Комерцијална Банка АД Скопје – 45 обични акции