НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
вторник, 05 декември 2017
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 04.12.2017 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - ОКТА АД Скопје –46 обични акции