НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
петок, 05 декември 2014
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 04.12.2014 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Европа АД Скопје –79 обични акции - ФЗЦ 11 Октомври АД Куманово –423 обични акции