Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
петок, 05 ноември 2021

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 04.11.2021 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

-Стопанска Банка АД Скопје – 3.480 обични акции
-Комерцијална Банка АД Скопје – 10 обични акции
-ЗК Пелагонија АД Битола – 10 обични акции
-Тутунски Комбинат АД Прилеп – 81 обична акција