НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
четврток, 05 ноември 2015
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 04.11.2015 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва - Гранит АД Скопје –70 обични акции - Стопанска Банка АД Скопје - 23 приоритетни акции - Триглав Осигурување АД Скопје –159 обични акции - Пелистерка АД Скопје –42 обични акции - Тајмиште АД Кичево –48 обични акции