Фабрика Карпош АД Скопје се стекна со сертификат за ISO стандард
среда, 05 ноември 2003
Фабрика Карпош АД Скопје известува дека се здоби со сертификат за систем за управување со квалитет ISO 9001: 2000, Рег. Бр. АТ-3294/0. Сертификатот е издаден од страна на австриската сертификациона куќа OQS.