Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
четврток, 05 јануари 2023

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 04.01.2023 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Макстил АД Скопје - 657 обични акции
- РЖ Техничка контрола АД Скопје - 12 обични акции
- ТТК Банка АД Скопје - 40 обични акции
- РЖ Интер-Трансшпед АД Скопје - 29 обични акции
- ДС Смитх АД Скопје - 154 обични акции
- РЖ Економика АД Скопје - 28 обични акции
- Уготур АД Скопје - 31 обични акции