Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
петок, 04 септември 2020

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 03.09.2020 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

-Макстил АД Скопје - 495 обични акции
-РЖ Техничка контрола АД Скопје - 2 обични акции
-РЖ Услуги АД Скопје – 182 обични акции
-РЖ Институт АД Скопје – 1 обични акции
-РЖ Интер-Трансшпед АД Скопје - 22 обични акции
-РЖ Економика АД Скопје – 22 обични акции
-Уготур АД Скопје - 24 обични акции