Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
четврток, 04 август 2022

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:
На 03.08.2022 година Интерпромет АД Тетово изврши откуп на 128 сопствени обични акции по цена од 4.500,00 денари за една акција, преку две трансакции;

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 03.08.2022 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Макстил АД Скопје - 498 обични акции 
- РЖ Интер-Трансшпед АД Скопје - 22 обични акции
- РЖ Економика АД Скопје - 21 обична акција
- Интерпромет АД Тетово - 57 обични акции
- РЖ Техничка контрола АД Скопје - 9 обични акции
- Уготур АД Скопје - 24 обични акции