Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
петок, 04 јуни 2021

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 03.06.2021 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- ЗК Пелагонија АД Битола – 117 обични акции
- Раде Кончер Апаратна Техника АД Скопје – 11 обични акции
- Комерцијална Банка АД Скопје – 33 обични акции