НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
понеделник, 04 јуни 2018
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 01.06.2018 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Раде Кончар Апаратна Техника АД Скопје –60 обични акции; - РЖ Економика АД Скопје –1.236 обични акции; - ФЗЦ 11 Октомври АД Куманово –135 обични акции; - Уготур АД Скопје –23 обични акции;