Исклучување од котација на акциите издадени од Бетон АД Скопје
четврток, 04 мај 2023

Одборот на директори на Македонската берза донесе одлука за исклучување од котација на акциите издадени од Бетон АД Скопје, поради стечај на друштвото. Акциите издадени од Бетон АД Скопје ќе бидат исклучени од котација на Официјалниот пазар на Берзата, почнувајќи од 05.05.2023 година (Петок).