Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
вторник, 04 мај 2021

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 29.04.2021 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Мермерен Комбинат АД Прилеп – 200 обични акции