Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 04 март 2019

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:

На 01.03.2019 година Хотели Метропол АД Охрид изврши откуп на:
-400 сопствени обични акции по цена од 389,00 денари за една акција, преку 1 трансакција.

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 01.03.2019 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:
- Гранит АД Скопје–57 обични акции