Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
петок, 04 февруари 2022

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 03.02.2022 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- РЖ Интер-Трансшпед АД Скопје – 11 обични акции
- Кланица со ладилник АД Струмица – 51 обична акција
- Оранжерии Хамзали АД Струмица – 135 обични акции
- НЛБ Банка АД Скопје – 10 обични акции
- РЖ Техничка контрола АД Скопје – 8 обични акции
- Уготур АД Скопје – 11 обични акции
- РЖ Економика АД Скопје – 10 обични акции
- Комерцијална Банка АД Скопје – 2 обични акции
- Макпетрол АД Скопје – 34 обични акции
- Жито Лукс АД Скопје – 362 обични акции