Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
вторник, 04 февруари 2020

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 03.02.2020 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Жито Лукс АД Скопје – 216 обични акции