Откуп на сопствени акции
понеделник, 04 февруари 2019

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:

На 01.02.2019 година ОИЛКО КДА Скопје изврши откуп на:
-19 сопствени обични акции по цена од 6.000,00 денари за една акција, преку 1 трансакција.