ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
четврток, 04 февруари 2016
Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното: На 03.02.2016 година Рудници Бањани АД Скопје изврши откуп на: -155 сопствени обични акции по цена од 550,00 денари за една акција, преку една трансакција. Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 03.02.2016 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Алкалоид АД Скопје –3 обични акции - Бетон АД Скопје –2 обични акции - Жито Вардар АД Велес –25 обични акции - Попова Кула АД Демир Капија –2.200 обични акции - Тутунска Банка АД Скопје –52 обични акции - Гранит АД Скопје –454 обични акции - Пелистерка АД Скопје –54 обични акции - Макпетрол АД Скопје –12 обични акции - ОКТА АД Скопје –39 обични акции - Макстил АД Скопје –600 обични акции