Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 04 ноември 2019

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:

На 01.11.2019 година Макпетрол АД Скопје изврши откуп на сопствени акции и тоа:
-418 сопствени обични акции по цена од 71.500,00 денари за една акција, преку една системска блок трансакција;
-34 сопствени обични акции по цена од 71.000,00 денари за една акција, преку една системска блок трансакција;
-40 сопствени обични акции по цена од 71.500,00 денари за една акција, преку 10 трансакции;
-28 сопствени обични акции по цена од 71.000,00 денари за една акција, преку 8 трансакции;

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 01.11.2019 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:
- Комерцијална Банка АД Скопје – 2 обични акции
- Алкалоид АД Скопје – 50 обични акции