Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
четврток, 04 октомври 2018

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 03.10.2018 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Уготур АД Скопје–10 обични акции
- РЖ Економика АД Скопје–9 обични акции
- Макстил АД Скопје–13 обични акции
- Стопанска Банка АД Скопје–71 приоритетни акции
- УСЈЕ АД Скопје–29 обични акции