НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
вторник, 04 октомври 2016
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 03.10.2016 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Охридска Банка АД Скопје –348 обични акции