Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
петок, 31 август 2018

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 30.08.2018 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Герас Цунев Трговија АД Струмица - 60 обични акции
- Герас Цунев Конфекција АД Струмица - 58 обични акции
- Макпетрол АД Скопје - 15 обични акции.