НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
четврток, 31 август 2017
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 30.08.2017 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Бетон АД Скопје –26 обични акции