Исклучување од котација на акциите издадени од Јака 80 АД Радовиш
вторник, 31 јули 2018

Одборот на директори на Македонската берза на седницата одржана на 30.07.2018 година донесе одлука за исклучување од котација на акциите издадени од Јака 80 АД Радовиш, заради стечај на друштвото.

Акциите издадени од Јака 80 АД Радовиш ќе бидат исклучени од котација на Официјалниот пазар на Берзата почнувајќи од 01.08.2018 година (Среда).