Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 31 мај 2021

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 28.05.2021 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Комерцијална Банка АД Скопје – 5 обични акции
- Охридска Банка АД Скопје – 36 обични акции