Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 31 октомври 2022

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 28.10.2022 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

-ФЗЦ 11 Октомври АД Куманово – 114 обични акции
-РЖ Економика АД Скопје – 22 обични акции
-Трготекстил малопродажба АД Скопје – 663 обични акции
-РЖ Услуги АД Скопје – 194 обични акции
-РЖ Техничка контрола АД Скопје – 8 обични акции
-Уготур АД Скопје – 24 обични акции
-Макстил АД Скопје – 528 обични акции