Откуп на сопствени акции
четврток, 31 октомври 2019

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:

На 30.10.2019 година Макпетрол АД Скопје изврши откуп на: 
- 462 сопствени обични акции по цена од 73.000,00 денари за една акција, преку 4 системски блок трансакции;
- 64 сопствени обични акции по цена од 73.000,00 денари за една акција, преку 18 трансакции;