Потпишан меморандум за соработка со Македонската банкарска асоцијација
четврток, 31 јануари 2019

Македонската берза, денеска, 31.01.2019 година, потпиша меморандум за соработка со Македонската банкарска асоцијација со кој се утврдуваат полињата за кооперација кои се од заеднички интерес во областа на финансиското работење и работењето со хартии од вредност. 
Целта на соработката  е унапредување на состојбите на финансискиот пазар и пазарот на хартии од вредност во Република Македонија. 
Соработка ќе се реализира во повеќе домени со  особено внимание на размената на информации, материјали и искуства поврзани со остварување на целите како и организирање едукативни активности, пред се  семинари, курсеви и работилници кои се од заеднички интерес, а се во доменот на делокруг на работење на страните.
Меморандумот предвидува и превземање иницијативи во врска со законската и подзаконска регулатива во доменот на работењето со хартии од вредност од важност за двете страни.