Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
среда, 30 септември 2020

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:
На 29.09.2020 година Макпетрол АД Скопје изврши откуп на: 
- 52 сопствени обични акции по цена од 69.500,00 денари за една акција, преку 17 трансакции
- 48 сопствени обични акции по цена од 69.988,00 денари за една акција, преку 11 трансакции

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 29.09.2020 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:
-РЖ Економика АД Скопје – 38 обични акции
-РЖ Интер-Трансшпед АД Скопје – 39 обични акции
-Мермерен Комбинат АД Прилеп – 345 обични акции
-Уготур АД Скопје – 42 обични акции